Navigácia

Partners


Sobota 17. 4. 2021

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • Zápis do MŠ sa bude konať v dňoch 3.05.-14.05.2021. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31.08.2021 je predprimárne vzdelávanie povinné. Plniť ho bude v obci, v ktorej má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Termín podania žiadosti je súčasťou tohto oznamu, čas si môžete dohodnúť aj individuálne. Žiadosť si môžete vyzdvihnúť u nás (za doržania protiepidemiologických opatrení), alebo vytlačiť z tejto stránky. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí vám bude vydané najneskôr do 30.06.2021.

 • Dňa 2.09.2020 sa opäť otvorí brána našej škôlky. Už sa vás tešíme a veríme, že aj vy na nás.

  Pridávam prílohy, ktoré si môžete buď vypísať doma, alebo vám ich poskytnú p. učiteľky.

 • Oznamujeme, že rozhodnutím MŠVVaŠ sa od 15.júna ruší limit počtu deti v triedach, rodičia už nebudú podpisovať denné Prehlasenie. O ďalších uvoľneniach vás budú informovať učiteľky, avšak mnohé z Pokynov ostávajú v platnosti.

 • Oznamujeme, že zápis deti do Materskej školy v Dubovici na šk. rok 2020/2021 bude v budove materskej školy 4.5.2020 v čase od 8.00 do 14.00 hod., 5.5.2020 v čase od 10.00 do 14.00 hod. a 6.5.2020 v čase od 8.00 do 14.00 hod.

 • Výchovno-vzdelávacia činnosť prerušená v čase od 30.03.2020 do odvolania.

  Je nám ľúto, že sa nemožeme s vami stretávať a navzájom sa podporovať. Pani učiteľky vytvorili na facebooku skupinky, do ktorých sa môžete prihlásiť a spoločnými silami danú situáciu zvládneme. Ďakujem.

 • Výchovno-vzdelávacia činnosť prerušená v čase od 16.03.2020 do 29.03.2020 na základe usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 12.03.2020

  Takto sme si zabasničkovali ... poznáte este kamarátov?

 • OZNAM

  Oznamujeme rodičom, že dňom 2.10.2017 otvárame škôlku pre všetky naše deti. Aj keď sa prvý týždeň budeme tolerovať v jednej triede, určite to zvládneme. Doneste si aj pyžamká, lebo postieľka na oddychovanie sa nájde pre každého. Už sa na vás veľmi tešíme  a s pomocou vaších rodičov po nalepení linoleá vám do týždňa pripravíme aj druhú triedu. Kolektív MŠ

 • OZNAM
  1. 9. 2017

   

   

       Oznamujeme rodičom, že z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác prevádzka v našej materskej škole začína  11.09.2017. V tomto týždni nás čaká ešte veľa práce, aby naše deti mali čisté a príjemné prostredie. V mesiaci september bude prevádzka iba v jednej triede MŠ, preto sa chceme  poďakovať rodičom za pochopenie, podporu a brigadnícku pomoc.

Novinky

Kontakt

 • Materská škola Dubovica
  Dubovica 48
  08271
 • +421 x 915914079

Fotogaléria